Uppgraderingar

För att kunna uppgradera LoudSpeaker LAB måste ni ha registrerat ert program. När ni har hämtat uppgraderingen skickar ni ett E-mail till mig där ni skriver ert namn och serienumret som står på installationsdisketten, skriv också vilken version ni har hämtat. Därefter skickar jag det lösenord som krävs för att installera uppgraderingen samt anvisningar om hur man gör detta.

Orsaken till detta är att det inte ska vara för enkelt för programknyckare...

Uppgradering på LoudSpeaker LAB (full version/uppgradering) v1.00.x till v1.00.7

Uppgradering på LoudSpeaker LAB Lite v1.00.x till v1.00.7

OBS! - Det går inte att använda samma lösenord till den fulla versionen som till Lite versionen, men det upptäcker ni.

Revisions historia:

Buggfixar i v1.00.7:

1. Fixade rapporterad bugg om att analysatorn inte tog hänsyn till antal basreflexrör.
2. Nu tar lådanalysatorn bättre hänsyn till mängden dämpmaterial i sluten låda och bandpass låda, men detta är nästan omöjligt pga packningstätehet etc....
3. Nu är buggen med rippel i basen vid "konstant antal cykler" mätning borta.
4. Nu blir pulsmätningar med tidfönster nästan lika bra som de med konstant antal cykler.

Nyheter i v1.00.7:

1. Brusreduceringen tar nu också hänsyn till fasvridningen.

Buggfixar i v1.00.6:

1. Mixern är nu förbättrad och känner igen fler ljudkort.
2. DC offset är nu reducerat på transientmätningar.
3. Nu läses bara vänster kanal in på akustiska mätningar.
4. QL kalkyleras nu rätt vid simulering av lådor.

Nyheter i v1.00.6:

1. Inga, se ovan...

Buggfixar i v1.00.5:

1. Nu används samma sveptid vid ljudkortskalibrering av svep.
2. Det går nu att mäta fast man inte kalibrerat DMA buffrarna.
3. Den elektriska fasen vid lådanalys tar nu hänsyn till induktansen, men inte för alla motoriska effekter.
4. Mixern är rejält uppgraderad.

Nyheter i v1.00.5:

1. Max sveptid är nu 5 sek/oktav men om du har 16MB minne bör du inte köra mer än 1 sek/oktav. Skulle du ha 64MB så är det bara att köra 5 sek (FFT resultatet tar då ca. 20MB).

Buggfixar i v1.00.4:

1. Vid sammansmältning av kurvor togs det inte full hänsyn till fasvridningen.
2. Nu kraschar det inte om man klickar på konvertera lådanalys till mätning.
3. Det var ett jättefel vid faskalkylen vid import av MLSSA FFT och CALSOD IDF av typ FFT.
4. Wavehanteraren har nu fler buffertar och förhoppningsvis ska det fungera bättre när man mäter med svep.
5. Fullduplextesten är lite uppsnyggad nu när man öppnar mätinställningar, bl.a. testas duplex med 16 bitar nu.

Nyheter i v1.00.4:

1. Inga...se ovan.

Buggfixar i v1.00.3:

1. GDT importen är nu mer tolerant dvs. den kan nu läsa
in fler varianter på GDT filer.
2. Problemet med konvertering av analyserad låda till
mätning är nu fixad. Jag glömde normalisera...
3. Mixern är nu förbättrad igen, nu ska alla ljudkort
fungera. :-)

Nyheter i v1.00.3:

1. Nu läses det in 2 format till i mikrofonkompenseringen
dessa är DAT och CAL. Så om ni får en diskett med er
mätmikrofon så ska ni kopiera in en fil från denna som
ska sluta på någon av dessa .MDF, .DAT eller .CAL.
Sedan konverteras den automatiskt och ni kan då välja
den.

Buggfixar i v1.00.2:

1. Mixern fungerar nu bättre med olika ljudkort. :-|
2. Konvertera lådanalys till mätning funkar något bättre.

Nyheter i v1.00.2:

1. Om ni har musen över en graf och trycker ner vänster
musknapp så får ni fram ett hårkors, detta gör det
lättare att se var man är på skalorna vid sidorna.

Buggfixar i v1.00.1:

1. Det går nu att välja tempkatalog som roten på enheter, och programmet skapar då en
katalog på den enheten. Skulle detta inte gå så skapas en i programkatalogen.
2. När en enhet blir full så kan man ändå köra igen, Wavehanteraren rasade innan när
detta hände.Mixern ska nu fungera med alla ljudkortsfabrikat.
3. Importerade XOP filer går nu att spara.
4. Nu visas alltid enhet för tidskalan på vattenfall.
5. När man brusreducerar ett vattenfall så förstörs inte transientskalan längre (ett typo...).
6. Om man kör en FFT eller ett vattenfall på en gammal mätning så används nu samma
mikrofonkompensering som vid mättillfället.
7. Det går nu att importera kurvor med högsta frekvens över 50kHz, nu är gränsen satt
till 500kHz (programmet kraschade annars).

Nyheter i v1.00.1:

1. Det går nu också att konvertera konens och portens frekvensgång till en mätning.
2. Man kan nu exportera kurvor i Calsod IDF format också, och det går även att
importera dessa (dessa kan heta .DAT ibland).